Obornik bydlęcy

Porozmawiajmy o „brudnym temacie”, czyli o zastosowaniu w naszych ogrodach i na polach doskonałego nawozu organicznego – obornika bydlęcego. Dlaczego jest dobry? Ponieważ zawiera całą pulę substancji niezbędnych dla roślin: azot, fosfor, potas, wapń, magnez, kobalt, żelazo, molibden i tak dalej. Obornik bydlęcy jest produktem hodowlanym zwierząt gospodarskich i zawiera aktywną mikroflorę (zestaw żywych mikroorganizmów). Stanowi przede wszystkim pożywienie i źródło energii dla mikroflory glebowej.

Znacząco poprawia fizjologiczne właściwości gleby, zmniejsza szkodliwe działanie herbicydów, zmniejsza kwasowość gleby i neutralizuje szkodliwe działanie nadmiaru soli na glebę. Obornik bydlęcy jest słusznie uważany za najlepszy nawóz organiczny.

Obornik bydlęcy i jego skład

Skład obornika i jego jakość zależą bezpośrednio od rodzaju zwierzęcia, metod jego żywienia, rodzaju ściółki (słoma, wióry, trociny, mech lub zwykły torf), metod i czasu przechowywania obornika. Nawiasem mówiąc, stosowanie trocin i wiórów jako ściółki znacznie obniża jakość obornika, ponieważ nie są one w stanie dobrze wchłonąć moczu zwierząt, co oznacza, że może on wchłonąć amoniak powstały podczas jego rozkładu. Dlatego obornik z trocinami lub wiórami ma znacznie gorszą zawartość azotu niż obornik ze słomą lub torfem. Warto rozważyć te różnice.

Korzystne działanie obornika

Zastosowanie substancji organicznych poprawia biologiczną aktywność pierwiastków glebowych, zwiększa intensywność wszystkich trwających procesów oraz zawartość dwutlenku węgla w żyznej warstwie gleby. Wynikiem tego wszystkiego jest lepsza fotosynteza i aktywna wegetacja. Obornik bydlęcy może między innymi pełnić rolę nie tylko nawozu, ale także doskonałej jakości materiału do mulczowania, którym nie może pochwalić się żaden inny wyrób mineralny.

Ogólne wskaźniki obornika bydlęcego różnią się w pewnych granicach w zależności od wieku bydła, jego racji żywieniowej, warunków, w jakich jest trzymane i jaką ściółkę stosuje się w gospodarstwie. Najlepsze z nich to słoma oraz resztki siana. Włókno zawarte w znacznych ilościach pomaga następnie poprawić strukturę gleby, zwiększa jej kruchość i pojemność wilgoci. Warto korzystać z niego w oparciu o konkretną wiedzę.